Voegwerken: cement- en elastische voegen

Voegwerken: cement- en elastische voegen

a) Cementvoegen :
Gescheurde en/of verweerde cementvoegen worden verwijderd tot op een diepte van 1,5 cm. Daarna worden deze voegen uitgeblazen met olievrije perslucht en terug opgevoegd d.m.v. een voegmortel vereikt met een hulpmiddel, dewelke niet alleen de hechting maar ook de waterdichting verbetert.

b) Elastische voegen :
Deficiënte elastische voegen worden uitgesneden en na het eventueel aanbrengen van een rugvulling terug opgespoten d.m.v. hoogwaardige polyurethaan voegenmassa.