Betonherstelling

Betonherstelling

Jarenlang werd beton beschouwd als een materiaal dat tijdsloos was en geen bescherming of onderhoud nodig had. Vandaag stelt men echter vast dat beton wel degelijk schade kan vertonen o.a. door de inwerking van klimatologische omstandigheden, door onderdimensionering, door verkeerd gebruik, e.d. Een duurzame en kwaliteitsvolle betonherstelling houdt een aantal noodzakelijk uit te voeren behandelingen in zoals :

  1. Sonderen van de bestaande betonstructuur.
  2. Verwijderen van alle holklinkende en slechte betondelen.
  3. Ontroesten van de eventueel vrijgekomen wapening. Eventueel vervangen of verstevigen van te sterk aangetaste wapeningen.
  4. Aanbrengen van een beschermlaag op deze ontroeste wapening.
  5. Herstellen d.m.v. hydraulisch gemodificeerde reparatiemortels

   

 

 

 

 

 

 

 

  1.