Beschermen van gevels

Beschermen van gevels

Teneinde de gevel tegen verdere aantasting te vrijwaren, kan deze worden beschermd. Afhankelijk van de ondergrond kan dit gebeuren d.m.v. transparante (hydrofobering) beschermlagen, waardoor het oorspronkelijk aspect behouden blijft of d.m.v. gekleurde, al dan niet scheuroverbruggende, coatings.
Deze beschermingslagen kunnen zowel preventief als na optreden van schade worden toegepast.
Soms is het aangewezen om het gevelmetselwerk, voorafgaandelijk aan het plaatsen van een beschermlaag, te consolideren door middel van speciale steenverharders.